Vazgeçme hakkı

Vazgeçme hakkı
Bu sözleşmeyi ondört gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin fesih hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin adınıza, taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın malları teslim aldığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir (An Kozan Ladenbau GmbH , Moerser Straße 160, 47228 Duisburg Almanya, info@kozanladenbau.de, telefon: +49 (0) 2065 – 42 39 470) bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektupla) bildiriniz. Zorunlu olmamakla birlikte ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz.

İptal süresinin karşılanması için, iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildirimi, iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi iptal etmeniz durumunda, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat yöntemi seçmenizden kaynaklanan ek maliyetler hariç) sizden alınan tüm ödemeleri derhal ve en kısa zamanda geri ödenmek üzere size iade edeceğiz. Bu sözleşmeyi iptal ettiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren en geç on dört gün içinde. Ancak iade nakliye masraflarından siz sorumlu olacaksınız. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça farklı bir şey kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanırız; Bu geri ödeme nedeniyle hiçbir durumda sizden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları geri gönderdiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi önce gerçekleşirse) geri ödemeyi reddedebiliriz.

Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmeyi iptal ettiğinizi bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük süre dolmadan gönderirseniz son teslim tarihi karşılanmış olur. Malları iade etmenin doğrudan masraflarını karşılarsınız. Malların değerindeki herhangi bir kayıptan, yalnızca bu değer kaybının malların niteliğini, özelliklerini ve işlevselliğini belirlemek için gerekli olanın dışında bir muameleden kaynaklanması durumunda sorumlu olursunuz.

Cayma hakkı aşağıdaki sözleşmeler için geçerli değildir:

  • Prefabrik olmayan ve üretimi için tüketicinin bireysel seçimi veya belirlemesi belirleyici olan veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre hazırlanan malların tedarikine ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk dolacak malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Teslimattan sonra mührü çıkarılmış olması halinde sağlık veya hijyen açısından iadeye uygun olmayan mühürlü malların teminine ilişkin sözleşmeler.
  • Malların niteliği gereği teslimden sonra başka mallarla ayrılmaz bir şekilde karıştırılmış olması durumunda, malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Fiyatı finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan, girişimcinin üzerinde hiçbir etkisi olmayan ve iptal süresi içinde oluşabilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.